Hur Bridge Capital hjälpte OP System

”Under många års tid hade vi samarbetet med flera olika finansbolag, och det var upp till säljaren att bestämma vilket finansbolag de ville jobba med. Men vi kände en brist på kontroll samtidigt som erbjudandet till våra kunder kunde variera brett, beroende på vilket finansbolag som säljaren i fråga samarbetade med. Så när vi fick möjligheten att starta OP Finance AB så var det inte mycket att tveka på.

 

OP Finance AB har nu funnits i några år och vi är otroligt nöjda med hur det fungerar. Dels så har finansieringsgraden på våra affärer ökat och dels så har vi full koll på alla avtal i portföljen samtidigt som att det är vi som äger både kundrelationen och portföljen. Eftersom OP Finance AB samarbetar med flera banker/finansbolag så har vi alltid möjlighet att erbjuda vår kund exakt det han efterfrågar. Det kan vara extra långa avtal, extra korta avtal, avtal med service, avtal med försäkring, leasing, hyra eller avbetalning.

 

Bridge Capital Sweden AB sköter allt det administrativa åt OP Finance AB och vi kan inte säga annat än att vi är mycket nöjda med vad de levererar. De har ekonomifunktion, front office, back office och de genererar olika rapporter varje månad som visar portföljen, avtal som är på väg att löpa ut, prospektlista samt såklart månadsresultat.

 

Inte för en sekund ångrar vi att vi valde att starta ett eget finansbolag, det är till och med så att det har fungerat så bra att vi nu håller på att implementera samma lösning till vår verksamhet i Danmark

 

Fredrik Hagwell, VD OP System AB

"
När vi var nystartade och behövde investera som mest fanns det inte många som ville hjälpa oss. Men Bridge Capital fanns där för oss, och kunde med sin flexibilitet hjälpa oss när det behövdes som mest.

Max Ekvall, VD på OceanBus Stockholm

Kontaktperson

Hör gärna av dig om du har feedback, frågor eller funderingar