Vinn återkommande affärer och öka värdet på dina portföljbolag

Kom närmare dina kunder genom att erbjuda dem ett eget finansbolag. Du sänker tröskeln för kunden att göra affärer samtidigt du stärker deras varumärke.

Med vår finanslösning får du:

 • Högre värde till aktieägarna.

 • Årliga, förutsägbara utdelningar.

 • Starkare organisk tillväxt.

 • Ökade marginaler.

 • Högre EBIT.

 • Chans att lägga din tid på att utveckla verksamheten och hantera personalfrågor.

 • Kontroll och ägande av leasing/hyres portföljen.

 • Återkommande affärer.

 • En starkare affärsrelation med kunden.

 • En lägre tröskel för era kunder att göra affär.

 • En stark konkurrensfördel.

Kontakta Oss

Kontakta oss om du har några frågor eller är intresserad av att se hur vi kan hjälpa dig växa dina portföljbolag.

Hör av dig

Referens

Hur Bridge Capital hjälpte OP System